Motivation som Fan

En artikel var motivation som fan för mig, den handlar om Geico med Benjamin Graham och Warren Buffett. Varför blev jag motiverad av denna? Det känns lite som att man har ett oerhört överläge, om man är affärsinriktad och sitter i en styrelse och bestämmer. Att investera i andras bolag som privatinvesterare, där har inte den kloka människan någon fördel. Därför att den personen, bestämmer inte hur bolaget ska styras och vad som ska göras, för att öka tillväxten och intäkterna med bolaget.

Dags att bevis att jag är en smart affärsman.

En annan intressant artikel med Warren Buffett, det är att Buffett tycker att det är mera betydelsefullt med emotionell stabilitet och rationalitet. Viktigare än ett mycket högt IQ. Det är inte säkert en person med 160 IQ är bättre investerare än personen med 130 IQ

Related Post

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *