Fem Typer Av Rikedom


Under gårdagen läste jag på nätet, att det finns fem typer av rikedomar. Dessa är följande:

  1. Pengar
  2. Relationer
  3. Fysisk Hälsa
  4. Psykisk Hälsa o Spirtualitet
  5. Tid (Frihet)

Vad har du på dessa fem från skala 1-5??

  • 2.0
  • 2.0
  • 3.0
  • 3.0
  • 5.0

Jag har prioriterat bort relationerna väldigt mycket, detta endast för att jag ska ges mera tidsfrihet och bättre kunna styra mina dagar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *