Framgång


INsett detta idag, att framgång är ett påhittat koncept precis som alla religioner. Det kommer att bli en enorm befrielse att släppa tankar om att lyckas. 😀 😀 😀


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *