Hur Jag Börjat Städa


Förr brukade jag göra disken och sedan blev jag ofta less. Insåg att diska var mitt värsta moment med städningen, så nu gör jag allt annat före och tar disken sist. Nyligen mindes jag, att jag skar mig som barn på en kniv då jag diskade och blodet forsade. Kanske är därför jag har så svårt att komma igång för att diska. Who knows. Det går allafall bättre med städningen!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *